Телефонуйте з 9:00 до 18:00

Що таке доопрацювання BAS та їх функціональні можливості


Доопрацювання або розширення функціонала систем автоматизації BAS (Business Application Software - Програмне забезпечення для бізнесу) є важливим інструментом для адаптації типових програмних рішень до специфічних вимог і потреб компанії-замовника. Доопрацювання BAS дозволяють реалізувати додаткові функції, які не передбачені в базовій конфігурації програмного забезпечення, і тим самим підвищити ефективність бізнес-процесів та оптимізувати роботу співробітників.

До основних функціональних розширень для систем автоматизації BAS можна віднести:

 1. Створення додаткових звітів та обробок: Розробка спеціалізованих бухгалтерських, управлінських, аналітичних та інших звітів, які відображають необхідну інформацію для прийняття бізнес-рішень. Створення обробок для формування звітів з урахуванням специфічних вимог компанії.

 2. Доопрацювання друкованих форм та документів: Розробка нових друкованих форм для документів з нуля або модифікація наявних форм відповідно до потреб замовника. Це може включати зміни в макетах, додавання додаткових полів, налаштування форматування та інші покращення.

 3. Інтеграція та обмін даними: Створення механізмів обміну даними між базами BAS та іншими програмними сервісами, такими як системи електронного документообігу, CRM, ERP та інші. Це забезпечує синхронізацію даних між різними системами та полегшує процес обміну інформацією.

 4. Копіювання та перенесення довідкової інформації: Розробка механізмів для копіювання та перенесення довідкової інформації всередині однієї бази даних BAS або між декількома базами даних. Це може бути корисним для забезпечення узгодженості даних та спрощення процесу перенесення інформації.

 5. Автоматизація процесів: Створення механізмів для автоматичного заповнення полів у документах, автоматичного відправлення даних до зовнішніх систем або автоматичного виконання певних операцій на основі заздалегідь визначених правил або тригерів.

 6. Розробка конфігураційних модулів: Створення повноцінних конфігураційних модулів, які включають взаємопов'язані документи, звіти, спеціалізовані друковані форми та інтеграцію з зовнішніми джерелами даних. Ці модулі можуть забезпечувати комплексне рішення для певної галузі або специфічних бізнес-процесів.

 7. Інтеграція з клієнт-банком: Написання скриптів та розробка інтерфейсів для обміну даними з системами клієнт-банку, що дозволяє автоматизувати процеси банківських операцій та полегшити взаємодію з фінансовими установами.

 8. Перевірка та контроль: Розробка доповнень для перевірки правильності заповнення полів у документах, контролю за проведенням документів та дотриманням бізнес-правил. Ці функції сприяють підвищенню точності даних та забезпеченню відповідності бізнес-процесів встановленим вимогам.

 9. Адаптація інтерфейсів: Зміна та вдосконалення інтерфейсів конфігурацій BAS відповідно до потреб користувачів. Це може включати налаштування розміщення елементів керування, забезпечення зручності використання та покращення зрозумілості інтерфейсу.

 10. Оновлення прикладних рішень: Регулярне оновлення та адаптація прикладних рішень BAS з урахуванням внесених доопрацювань та змін у законодавстві або бізнес-процесах. Це забезпечує актуальність та безперебійну роботу системи.

Додаткові важливі аспекти та приклади доробок BAS:

 1. Інтеграція з зовнішніми системами та сервісами: Розробка інтерфейсів та механізмів для інтеграції BAS з іншими програмними рішеннями, такими як системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), електронного документообігу, управління персоналом (HRM), планування ресурсів підприємства (ERP) та інші. Ця інтеграція забезпечує безперебійний обмін даними між різними системами та підвищує ефективність бізнес-процесів.

 2. Розробка спеціалізованих модулів та рішень: Створення спеціалізованих модулів або повноцінних рішень для певних галузей або специфічних бізнес-процесів. Наприклад, модуль для управління складськими операціями, модуль для автоматизації виробничих процесів, модуль для роздрібної торгівлі та інші. Ці рішення дозволяють повністю автоматизувати певні аспекти діяльності компанії.

 3. Інтеграція з електронними сервісами держави: Розробка інтерфейсів та механізмів для інтеграції BAS з електронними сервісами державних органів, такими як системи електронного адміністрування податків, електронного документообігу, електронного цифрового підпису та інші. Ця інтеграція спрощує взаємодію з державними органами та забезпечує відповідність вимогам законодавства.

 4. Розробка мобільних додатків: Створення мобільних додатків для доступу до даних BAS та виконання певних операцій з мобільних пристроїв. Це дозволяє співробітникам працювати з системою в будь-якому місці та підвищує продуктивність роботи.

 5. Аналітичні інструменти та бізнес-інтелект: Розробка аналітичних інструментів та рішень для бізнес-інтелекту, таких як панелі керування (dashboards), інтерактивні звіти, інструменти візуалізації даних та інші. Ці інструменти допомагають керівництву приймати обґрунтовані рішення на основі аналізу даних і тенденцій.

 6. Автоматизація бізнес-процесів: Створення механізмів для автоматизації повторюваних бізнес-процесів, таких як обробка замовлень, управління запасами, розрахунок зарплат, генерація рахунків-фактур та інші. Автоматизація сприяє підвищенню ефективності, зменшенню помилок та економії часу.

 7. Експертні системи та штучний інтелект: Впровадження експертних систем та технологій штучного інтелекту в BAS для автоматизації прийняття рішень, виявлення аномалій, прогнозування та інших завдань, що вимагають аналізу складних даних.

 8. Інтеграція з хмарними сервісами: Розробка інтерфейсів для інтеграції BAS з хмарними сервісами зберігання даних, обміну файлами, електронної пошти та іншими хмарними рішеннями. Це забезпечує зручний доступ до даних і спрощує співпрацю між співробітниками.

 9. Індивідуалізовані звіти та аналітика: Створення індивідуалізованих звітів та аналітичних інструментів, які відображають специфічну інформацію та показники, необхідні для різних відділів або посадових осіб компанії.

 10. Забезпечення безпеки та конфіденційності даних: Розробка механізмів захисту та контролю доступу до даних BAS, забезпечення конфіденційності інформації та відповідності вимогам безпеки.

Ці та інші доробки BAS дозволяють компаніям адаптувати програмне забезпечення до своїх унікальних потреб, оптимізувати бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи співробітників та забезпечити конкурентні переваги на ринку.